สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 และภาค 9 และทรงประกอบพิธีเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ ( 2 พ.ย.59 ) เวลา 14.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2557-2558 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค8 และภาค 9 ประกอบด้วยพระภิกษุ ผู้บริจาคโลหิตและผู้ทำประโยชน์แก่สภาพกาชาดไทย และสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 999 ราย

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 138/1 ถนนพระองค์ดำ อำเภอเมือง ทดแทนอาคารหลังเดิม ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่พุทธศักราช 2538 บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากอาคารคับแคบ ชำรุดทรุดโทรม และที่ดินโดยรอบมีพื้นที่จำกัด สภากาชาดไทยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานทางหลวงที่ 4 พิษณุโลก และธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้งาน 1,881 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเย็นเก็บรักษาโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต ห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และห้องควบคุมงานระบบอาคาร รองรับการบริจาคโลหิตได้มากถึงวันละ 300 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ครบวงจร รองรับการให้บริการ โรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 6 จังหวัด เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ถูกใจ . 02 พฤศจิกายน 2559 19:43

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

Yothin Yothin

โพส 4, ถูกใจ 1, มีผู้ติดตาม 8

ถูกใจ 1 . 11 ม.ค. 2558 23:50
ประเภท ทั่วไป
หนาวนี้แตะบอลสิค่ะ 55+

หนาวนี้แตะบอลสิค่ะ 55+

ถูกใจ 0 . 11 ม.ค. 2558 23:49
ประเภท ภาพถ่าย
สาธุ

สาธุ

ถูกใจ 0 . 11 ม.ค. 2558 23:48
ประเภท ทั่วไป
มุมนี้เลย

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์...