จังหวัดพิษณุโลก มอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปรองดองสมานฉันท์

บ่ายวันนี้ (17 พ.ย.59) ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ / นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบป้าย หน่วยงาน สถานศึกษาและหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา สืบเนื่องจากที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแนวคิดว่า การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ควรใช้มิติทางศาสนาที่คนไทยเลื่อมใสศรัทธา โดยส่งเสริมให้คนไทยรักษาศีล 5 และได้มีดำริให้จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ กับทั้งนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนโยบายให้ใช้มิติทางศาสนา วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

พระศรีรัตนมุณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช กล่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมสมัครเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 โดยเน้นคุณภาพ ซึ่งขณะนี้มียอดผู้สมัคร 564,687 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66 จัดอยู่ในลำดับที่ 33 ของประเทศ และมีหมู่บ้านที่มียอดผู้สมัครตั้งแต่ร้อยละ 80 จำนวน 539 หมู่บ้าน โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้กับหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 102 แห่ง สถานศึกษา อีก 72 แห่ง และ อำเภอ/ทุกตำบล จำนวน 1,048 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ถูกใจ . 17 พฤศจิกายน 2559 18:38

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

antonio_time antonio_time

โพส 10, ถูกใจ 1, มีผู้ติดตาม 44

ถูกใจ 0 . 27 ต.ค. 2557 11:55
ประเภท
ฮ่าๆๆ

ถูกใจ 0 . 25 ต.ค. 2557 02:46
ประเภท ทั่วไป
คนบ้ามักจะสำเร็จในทุกๆเรื่อง

คนบ้ามักจะสำเร็จในทุกๆเรื่อง ‪#‎ไม่ใช่บ้าข้างถนนนะ‬ - ถ้ามีคนด่าว่ามึงบ้า คุณ ...

ถูกใจ 0 . 25 ต.ค. 2557 02:45
ประเภท สารคดี
ข้อเสียของ "โอกาส"

ข้อเสียของ "โอกาส" คือไม่เคยถามใครว่า... "พร้อมไหม และ ไม่เคยรอ...