สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ ( 9 ธ.ค.59 ) เวลา 08.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ทั้งภาคเช้า และ ภาคบ่าย จำนวนทั้งสิ้น 5,170 คน การนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน และผู้เข้ารับพระราชทาน เข็มเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น จำนวน 6 คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษามีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตพึงระลึกไว้เสมอว่าในการทำงานนั้น แม้ว่าจะระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็อาจเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นได้เป็นธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องกล้าที่จะยอมรับ และเร่งหาทางปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง

จากนั้นเวลา 13.42 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งประกอบพิธีเททองหล่อองค์ชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 12 องค์ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารผลิตยาสมุนไพร และยาแผนโบราณตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP จากนั้นทรงเปิดป้ายสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเรียนรู้การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการศึกษาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเครือข่ายวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

videolnw111 videolnw111

โพส 10, ถูกใจ 4, มีผู้ติดตาม 22

ถูกใจ 1 . 23 ม.ค. 2558 19:19
ประเภท บันเทิง
ต่อโดมิโน่ กว่า 25,000 ชิ้น น่าทึ่งจริงๆ

http://www.youtube.com/watch?v=IXtDChNB3gc

ถูกใจ 0 . 10 พ.ย. 2557 23:55
ประเภท
วิธีสมัครสมาชิก iiQuare.com

ถูกใจ 0 . 10 พ.ย. 2557 14:05
ประเภท ทั่วไป
พี่หม่ำ ป่วยยังตลกเลย

https://www.youtube.com/watch?v=_cgQpO2gU8s