จังหวัดพิษณุโลก ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง เสมือนจริง โดยสมมุติเกิดไฟไหม้ ที่บริเวณชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย ตามนโยบายรัฐบาล

บ่ายวันนี้ ( 21 ธ.ค.59 ) ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้จัดฝึกซ้อมแผนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง เสมือนจริง โดยสมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟพุ่งออกมาจากตู้คอนโทรล บริเวณแหล่งจ่ายไฟฟ้า ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด บริเวณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แล้วลุกลามขยายวงกว้างไปยังส่วนต่าง ๆ ของศาลากลางจังหวัด จึงต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ ซึ่งในการซ้อมแผนได้มีการทดสอบใน 5 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย ระบบการสื่อสาร การอพยพหนีไฟของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ การเข้าเผชิญเหตุควบคุมสถานการณ์ การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย การปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย ตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งให้ประเทศไทยปลอดภัย หรือ Safety Thailand ต่อไป

ซึ่งการซ้อมแผนในวันนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลกลางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมซักซ้อมกันอย่างตั้งใจและสามารถมีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพสิ่งของที่มีความสำคัญของทางราชการ รวมทั้งบุคคลากรออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้ตามแผนที่กำหนดไว้

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

pormax pormax

โพส 3, ถูกใจ 6, มีผู้ติดตาม 54

ถูกใจ 1 . 20 ส.ค. 2558 13:57
ประเภท ทั่วไป
งวด 1 กันยา 58

งวด 1 กันยา 58

ถูกใจ 1 . 05 ต.ค. 2557 23:22
ประเภท ทั่วไป
เลขเด็ด 16 ต.ค. 57

เลือกๆ เอา ตามใจชอบนะครับ ทดสอบระบบอัพโหลดรูปภาพ...

ถูกใจ 4 . 05 ต.ค. 2557 23:10
ประเภท ทั่วไป
ประเดิมเว็บทดสอบระบบชั่วคราว

เป็ดน้อย น่าถีบ