ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานตลาดนัดสองแคว นั่งแคร่แลน่าน ชมศิลปะพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงาน“ตลาดนัดสองแคว" นั่งแคร่แลน่าน ชมศิลปะพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จัดขึ้นที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดราชบูรณะ ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP จังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบร่วมสมัยกลิ่นอายความเป็นไทย อันจะนำไปสู่การตระหนักในคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปะพื้นบ้านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพลงเกี่ยวข้าว อีแซว ฉ่อย ลำตัด โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ “น้องเหลือม จากรายการคุณพระช่วย” การออกร้านจำหน่ายอาหารไทยจากร้านดัง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ละกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยงานตลาดนัดสองแคว นั่งแคร่แลน่าน ชมศิลปะพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น จะมีไปจนถึงวันที่ 11 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

ชูพงษ์ แผนสนิท ชูพงษ์ แผนสนิท

โพส 19, ถูกใจ 12, มีผู้ติดตาม 22

ถูกใจ 1 . 26 ก.ค. 2559 07:26
ประเภท ทั่วไป
ลุงไก่ซานตาคลอส เดินสายช่วยเหลือเด็กกว่า...

ไก่ ชินจิ หรือ ลุงไก่ ซานตาคลอส เดินสายช่วยเหลือเด็กกว่า80โรงเรียนอย่างมีความสุข...

ถูกใจ 1 . 20 ก.ค. 2559 17:05
ประเภท กีฬา
นักกอล์ฟสาวไทยวัย 10 ปี จากพิษณุโลก โชว์...

"พิ้งค์กี้" พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง นักกอล์ฟสาวไทยวัย 10 ปี จากพิษ...

ถูกใจ 1 . 12 ก.ค. 2559 12:25
ประเภท ทั่วไป
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 เข้าช่วยเห...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 เข้าช่วยเหลือนางมูล สีดวง อายุ 69 ปี หญิงชราอาศัย...