กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก ยื่นเรื่องคัดค้านการเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือวาระละ 5 ปี ไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่

เช้าวันนี้ (10 เม.ย.60) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกรับเรื่องร้องเรียนจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก นายสมาน นวลเกิด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก ที่เดินทางมายื่นเรื่องคัดค้าน กรณี กมธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือวาระละ 5 ปี ซึ่งทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่าไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากต้องมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อาจนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก จนเกิดความแตกแยกในระดับหมู่บ้านได้ เพราะการทำงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านควรมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกข้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่มายื่นหนังสือคัดค้านในวันนี้ว่า การรายงานดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ซึ่งยังต้องผ่านกระบวนการเสนอเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายในอีกหลายขั้นตอน และที่ผ่านมากรมการปกครองได้มีหนังสือถึงประธาน กมธ.แล้วว่ากรมการปกครองเห็นควรให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านมีวาระดำรงตำแหน่ง 60 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกกำนันโดยตรง ซึ่งทางจังหวัดจะได้ส่งหนังสือคัดค้านดังกล่าวที่ได้รับในวันนี้ส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

duo duo

โพส 8, ถูกใจ 7, มีผู้ติดตาม 15

ถูกใจ 1 . 15 ก.พ. 2558 16:23
ประเภท ทั่วไป
หาว

หนูง๊วงง่วง Zzz

ถูกใจ 0 . 12 ก.พ. 2558 12:45
ประเภท ทั่วไป
ไปเที่ยวกัน

หนูไปเที่ยวมาค่ะ :)

ถูกใจ 0 . 08 ก.พ. 2558 12:14
ประเภท ทั่วไป
เคี้ยวหนุบหนับ

กินอิ่มแล้ว ขัดฟันนิดนึงค่ะ :)...