สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560

นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ขึ้นถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ จวบจน เสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทั้งสิ้น ชาวพุทธเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา และถือเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาโลก ต่อมาในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลนานาชาติ ( International Day ) หรือวันสำคัญสากลของโลก ตามประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

โดยในปีพุทธศักราช 2560 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้มีมติกำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560 ขึ้นทั้งในส่วนกลางและวัดทุกวัดทั่วประเทศโดยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาประกอบด้วย

- การปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ การสนทนาธรรม และการแสดงพระธรรมเทศนา

- การทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน รักษาศีล 5 ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิเจริญจิตภาวนา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

- การบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดในรอบค่ำ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวและปลูกจิตสำนึกให้พระพุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนกระทำแต่ความดี ละเว้นการกระทำสิ่งไม่ดี ลด ละ เลิกอบายมุก ทำจิตใจให้ผ่องใส และรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งขอเชิญชวนส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถือศีลปฎิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก สามแยกเรือนแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และวัดทุกวัดใกล้บ้าน โดยทั่วกัน

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

ชูพงษ์ แผนสนิท ชูพงษ์ แผนสนิท

โพส 19, ถูกใจ 12, มีผู้ติดตาม 22

ถูกใจ 1 . 26 ก.ค. 2559 07:26
ประเภท ทั่วไป
ลุงไก่ซานตาคลอส เดินสายช่วยเหลือเด็กกว่า...

ไก่ ชินจิ หรือ ลุงไก่ ซานตาคลอส เดินสายช่วยเหลือเด็กกว่า80โรงเรียนอย่างมีความสุข...

ถูกใจ 1 . 20 ก.ค. 2559 17:05
ประเภท กีฬา
นักกอล์ฟสาวไทยวัย 10 ปี จากพิษณุโลก โชว์...

"พิ้งค์กี้" พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง นักกอล์ฟสาวไทยวัย 10 ปี จากพิษ...

ถูกใจ 1 . 12 ก.ค. 2559 12:25
ประเภท ทั่วไป
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 เข้าช่วยเห...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 เข้าช่วยเหลือนางมูล สีดวง อายุ 69 ปี หญิงชราอาศัย...