อบจ.พิษณุโลก ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2559/2560 พร้อมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง 9 อำเภอ

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ฝนได้หยุดตกทิ้งช่วงทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งทำให้ประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรและน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างทันเหตุการณ์และสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์ผู้ประสบภัยแล้งของจังหวัดและหน่วยราชการอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2559/2560 ขึ้น ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และราษฎรที่ได้ประสบภัยแล้งไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งประจำอำเภอ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอ 9 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก โดยได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 1.รถแบคโฮว์ จำนวน 3 คัน 2.รถดับเพลิง 10 ล้อ ความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 3.รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 6 คัน 4.รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน 5.รถเครน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน 6. เครื่องสูบน้ำขนาด 8” จำนวน 15 เครื่อง 7. รถปิคอัพประสานงานควบคุมการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คัน 8.ระบบผลิตน้ำประปา และน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 คัน 9.รถขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 คัน หากพื้นที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานมาได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-223718-20 ต่อ 306.

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

Chumaker Chumaker

โพส 18, ถูกใจ 10, มีผู้ติดตาม 56

ถูกใจ 1 . 16 ม.ค. 2558 19:40
ประเภท ทั่วไป
อยากได้แบบนี้

ฝันกลางวัน ^0^

ถูกใจ 1 . 09 พ.ย. 2557 22:47
ประเภท ทั่วไป
เอาแบบไม่ต้องตัด S ออกดิเพ่

http://www.youtube.com/watch?v=Qol81esn1r8

ถูกใจ 0 . 09 พ.ย. 2557 22:46
ประเภท ทั่วไป
คลิ๊บจงออกมา

https://www.youtube.com/watch?v=Qol81esn1r8