จังหวัดพิษณุโลกโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ออกมาตรการหลัก 4 ข้อ กวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเตรียมประกาศเป็นวาระจังหวัด

นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการสรุปปัญหาต่างๆ พบว่าการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ มีฝนตกในพื้นที่ ส่งผลให้ผิวถนนลื่น แต่อย่างไรก็ตาม การปฎิบัติตามกฎจราจรนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญ ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้มีการประกาศเป็นวาระจังหวัดในเรื่องการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการดำเนินการร่วมกันทั้งกระบวนการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงานตำรวจเพียงอย่างเดียว จะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งจังหวัดช่วยกระตุ้น เตือน และควรต้องทำให้เป็นรูปธรรมในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ต่อไป โดยควรทำ 365 วัน เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล และจากการประชุมพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนนทางหลวงหมายเลข 11 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มติในที่ประชุม ได้มีการหารือเรื่องประกาศจังหวัดเรื่องการกวดขันวินัยจราจร โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยดำเนินการในพื้นที่ทั้งจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นมาตรการหลัก 4 ข้อ ได้แก่

1. เปิดไฟใส่หมวก

2. คาดเข็มขัดนิรภัย

3. ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

4. ไม่ขับรถขณะเมาสุรา

รวมทั้งให้จัดทำ MOU ร่วมกันทุกอำเภอ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดโดยเฉพาะศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างจริงจัง เช่น หากผู้ขับขี่ท่านใดไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณศาลากลาง โดยให้เริ่มประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ในทุกพื้นที่อำเภอ ทุกหน่วยงาน ผ่านสื่อทุกช่องทาง ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 และในส่วนของการกวดขันวินัยจราจรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดพิษณุโลกให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ผลจากการประชุมข้างต้น ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจ ปภ.จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอข้อคิดเห็นตามที่ประชุม เสนอคณะกรรมการจังหวัดในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อประกาศเป็นวาระจังหวัดในลำดับต่อไป

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

pormax pormax

โพส 3, ถูกใจ 6, มีผู้ติดตาม 54

ถูกใจ 1 . 20 ส.ค. 2558 13:57
ประเภท ทั่วไป
งวด 1 กันยา 58

งวด 1 กันยา 58

ถูกใจ 1 . 05 ต.ค. 2557 23:22
ประเภท ทั่วไป
เลขเด็ด 16 ต.ค. 57

เลือกๆ เอา ตามใจชอบนะครับ ทดสอบระบบอัพโหลดรูปภาพ...

ถูกใจ 4 . 05 ต.ค. 2557 23:10
ประเภท ทั่วไป
ประเดิมเว็บทดสอบระบบชั่วคราว

เป็ดน้อย น่าถีบ